Merus Power yksi Cleantech-tähdistä

Viisi cleantechin tähteä

Talouselämä-lehti listasi tammikuussa kaksikymmentä Suomen lupaavinta start up -yritystä. Listalle nousseista yrityksistä jokainen on Tekesin asiakas, ja moni niistä tarjoaa ratkaisuja puhtaaseen teknologiaan.

Listalle nostettujen yritysten kriteereinä olivat lupaus nopeasta kasvusta ja kansainvälistymisestä, perustajien ja johdon kokemus sekä rahoituksen vakuuttavuus. Listalle pääsi monia ICT-alan yrityksiä, mutta toinen selkeä yritysryhmä ovat energiatehokkuuden parantamiseen eri käyttöyhteyksissä keskittyvät teknologiayhtiöt. Kestävän talouden yrityksiä listalla oli joka neljäs.

“Kuumien kasvajien” taustavoimista löytyy poikkeuksetta Tekes, jonka roolin yritykset arvioivat jopa ratkaisevaksi yrityksen synnylle ja kasvulle.

“Meille on elintärkeää, että Tekes on ollut mukana. Pääomasijoittajan ja isojen asiakkaiden vakuuttaminen olisi ollut vaikeaa, ellei Tekes olisi uskonut meihin”, sanoo Kimmo Rauma, lappeenrantalaisen Visedo Oy:n teknologiajohtaja.

17 henkilöä työllistävä Visedo kehittää muun muassa raskaisiin työkoneisiin soveltuvia sähkökoneita ja taajuudenmuuttajia. Niiden avulla voidaan rakentaa sähköisiä voimalinjaratkaisuja työkoneisiin ja busseihin. Sähköisen hybridivoimalinjan avulla voidaan näissä sovelluksissa leikata jopa 60 prosenttia polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä.

“Nyt oli oikea aika perustaa yritys ja kehittää tuotteita. Tarve markkinoilla on olemassa, sillä polttoainekustannusten noustessa ja päästörajoitusten tiukentuessa kiinnostus uuteen kestävään ratkaisuun kasvaa merkittävästi”, Kimmo Rauma sanoo.

Visedon lyhyen ajan tavoite on palvella hyvin suuria eurooppalaisia työkonevalmistajia.

“Tavoitteemme on profiloitua laadukkaana toimijana. Sellaiset asiakkaat, joiden oma brändi perustuu laatuun, arvostavat sitä”, Kimmo Rauma sanoo.

Tuulivoimaa kylmissäkin olosuhteissa

Sähkön tuotantoon ja kulutukseen liittyviä yrityksiä Talouselämän listalta löytyy useita. Vaasalainen Mervento Oy kehittää tulevaisuuden tuulivoimalaa, joka soveltuu myös haastaviin olosuhteisiin, kuten kylmään Pohjolaan.

“Tuotekehityksemme lähtökohtana on ollut edullinen energiakustannus ja voimalan helppo huollettavuus”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Saaranen, joka löytyy myös monen muun cleantech-yrityksen taustavoimissa (mm. The Switch).

Merventon voimalat sisältävät parikymmentä uutta innovaatiota, näistä merkityksellisin on integroitu tuulivoimakone. Esimerkiksi konehuonetta tuulta kohden kääntävä mekanismi ja sitä paikallaan pitävä jarru ovat integroitu keskenään, toisin kuin perinteisillä tuulivoimaloiden valmistajilla. Saaranen kertoo Tekesin rahoittaneen Merventon tuotekehitystä ja tuotantokonseptin kehitystä merkittävästi ja he olivat verkostoitumassa Groove-ohjelman kautta Kiinassakin asti.

Puhdasta sähköä

Tuulivoiman käytön yleistyminen on luonut kysyntää nokialaiselle Merus Power Dynamics Oy:lle. Uusiutuvassa energiassa – tuuli- ja aurinkovoimassa – sähköntuotanto on luonteeltaan vaihtelevaa. Se edellyttää voimalan ja sähköverkon välille suodattimia, jotka poistavat mm. epätasaisesta sähkönsyötöstä johtuvat häiriöt.

“Häiriöitä sähkön laatuun aiheuttaa myös modernin teknologia – joka toisaalta tarvitsee toimiakseen häiriötöntä sähköä. Näimme tässä selvän tarpeen markkinoilla”, sanoo toimitusjohtaja Kari Tuomala.

Merus Power keskittyi ensimmäiset vuodet tuotekehitykseen, mutta sen jälkeen se alkoi rakentaa kansainvälistä liiketoimintaansa. Tekes oli mukana molemmissa vaiheissa.
“Emme olisi pystyneet lähtemään bisnekseen mukana, jos emme olisi saaneet alussa tarvittavaa tukea Tekesiltä. Tuen rooli oli ratkaiseva.”

Nuoreksi, vasta nelivuotiaaksi, yritykseksi Merus Power on onnistunut myymään ratkaisujaan jo laajasti, sillä se on tehnyt kauppaa jo 14 maassa ja se on saanut tilauksia 1,8 miljoonalla euron edestä. Merus Powerin kannalta uusiutuvan energian parhaat markkinat tällä hetkellä ovat tuulivoimaa hyödyntävissä maissa, joissa on edistykselliset sähköverkkostandardit (esimerkiksi Australia, Etelä-Afrikka ja Iso-Britannia). Jatkossa lupaavimmat energiatehokkuutta edellyttävät markkinat ovat Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, koska siellä investoidaan teollisuuden rakentamiseen.

Fiksua energiaa

Sähkön loppukäyttäjänä on tavallinen kuluttaja, joka on myös kiinnostunut sähkön laadusta ja hinnasta. Vaasalaisen There Corporationin toimitusjohtaja Kaj Rönnlund luottaa älykkäiden sähköverkkojen yleistymiseen ja sen myötä älykkäiden energiahallintaratkaisujen kysynnän kasvuun.

Theren kehittämä älykäs energiahallintajärjestelmä tunnetaan Suomessa muun muassa nimellä Fortum Fiksu – tärkeän yhteistyökumppanin mukaan.

“Meidän asiakkaitamme ovat sähköyhtiöt, mutta loppukäyttäjiä ovat kuluttaja. He voivat tuotteemme avulla automaattisesti optimoida energian käytön ja säästää euroja ja energiaa sekä vähentää päästöjä”, Rönnlund lupaa.

There Corporation perustettiin vuonna 2009 ja se on ollut mukana mm. Tekesin rahoittamassa ict-alan TIVIT-SHOKissa, eli strategisen huippuosaamisen keskittymässä.

Sormenjälki nesteille

Kiinnostava poikkeus Talouselämän listan cleantech-yritysten joukossa on Espoossa pääkonttoriaan pitävä ja Turussa tutkimus- ja kehitystyötään tekevä Aqsens Oy. Vuonna 2009 perustettu yritys on kehittänyt yliopistollisen perustutkimuksen pohjalta uudenlaisen analyysimenetelmän, jolla voidaan tutkia kaikkien nesteiden – tai nesteytettävien aineiden – koostumusta ja laatua. Käyttösovelluksia löytyy esimerkiksi ympäristöpuolelta ja elintarviketeollisuudesta.

“Pystymme määrittämään kaikille nesteille yksilöllisen ‘sormenjäljen’. Markkinoilla analyysimenetelmälle voi olla erilaisia käyttökohteita. Se sopii esimerkiksi tuotteiden ja raaka-aineiden laadunvalvontaan ja autenttisuuden varmentamiseen”, kertoo Aqsensin tutkimusjohtaja Harri Härmä.

Aqsensin innovaatio on toimitusjohtaja Timo Teimosen mukaan “game changer”, joka jo syntyessään oli vastoin vallitsevaa ajattelutapaa. Tällaiseen hankkeeseen olisi ollut mahdotonta saada alkuvaiheessa yksityistä pääomaa.

“Emme olisi saaneet tuotetta markkinoille ilman Tekesin tukea, sen rooli on ollut aivan keskeinen”, Teimonen sanoo. Aqsens sai aluksi Tekes-rahoitusta tuotekehitykseensä ja nyt se on mukana NIY-ohjelmassa, jossa rahoitusta tulee myös liiketoiminnan, kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseen.

“Jos saamme analyysimenetelmämme markkinoilla hyväksyttyä, vain taivas on rajana”, sanoo Timo Teimonen.

Teksti: Pohjoisranta B-M

Back to top

Contact us!