Merus Power to supply battery energy storage system for Lempäälän Energia’s LEMENE Project

Press release 4 June 2018

Merus Power and Lempäälän Energia have signed an agreement to supply a battery energy storage system to the Ministry of Economic Affairs and Employment’s top energy technology project in Lempäälä.

LEMENE project is an innovative and energy-self-sufficient industrial zone to be built in the Marjamäki area in Lempäälä, Finland, which will use renewable energy sources and the latest technologies in the field. The energy storage will be a crucial element of the LEMENE system to ensure the quality and availability of electricity and as a reserve to support the operation and frequency of the grid.

The contract includes a 1.6 MW Merus® ESS energy storage solution, which uses cutting-edge Finnish power electronics and control system technology. The grid equipment and software for the energy storage system will be designed and manufactured at Merus Power’s factory in Nokia, Finland, and the energy storage system will be delivered as a complete turnkey package to Lempäälä. The energy storage system supplied by Merus Power is characterized by its power quality-enhancing functionalities, which can be used on a continuous basis, independently of storage and offloading.

LEMENE Project focuses on renewable energy production, energy storage, and intelligent control. Merus Power’s technology enables, among other things, the direct connection of fuel cells to the microgrid of the energy system and facilitates the use and connection of renewable energy to the grid. The energy storage system plays a key role in LEMENE’s energy self-sufficiency model.

“Merus Power’s system concept convinced us. The best performer was selected as the implementer. We are looking forward to working together and starting construction,” says Joni Rintala, Electricity Usage Manager of Lempäälän Energia and LEMENE Project Manager.

“LEMENE Project and the cooperation with Lempäälän Energia provide Merus Power with a unique opportunity to implement a megawatt-scale energy storage solution in an advanced system supporting renewable energy. This provides the company with a world-class reference and strongly supports Merus Power’s international growth in the energy storage market,” says Aki Leinonen, Sales Director of Merus Power.


In Finnish

Merus Power toimittaa energiavaraston Lempäälän Energian LEMENE-hankkeeseen

Lehdistötiedote 4.6.2018

Merus Power ja Lempäälän Energia Oy ovat tehneet sopimuksen energiavaraston toimittamisesta työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeeseen Lempäälään.

LEMENE-hanke on Marjamäen alueelle rakennettava älykäs ja energiaomavarainen teollisuusalue, jonka toimintaympäristössä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä ja viimeisimpiä alan teknologioita. Energiavarasto toimii keskeisenä osana LEMENE-järjestelmää sähkön laadun ja saatavuuden varmistamisessa sekä kantaverkon toimintaa ja taajuutta tukevana reservinä.

Toimitussopimukseen kuuluu Merus® ESS 1,6 MW:n energiavarasto, joka on suomalaista tehoelektroniikan ja ohjausjärjestelmäteknologian huippua. Energiavarastojärjestelmän verkkolaitteet ja ohjelmistot suunnitellaan ja valmistetaan Merus Powerin tehtaalla Nokialla, ja energiavarasto toimitetaan kokonaistoimituksena Lempäälään. Merus Powerin toimittaman energiavarastojärjestelmän erityispiirteenä ovat sen sähkön laatua parantavat toiminnallisuudet, joita voidaan hyödyntää jatkuva-aikaisesti energian varastoinnista ja purkamisesta riippumatta.

LEMENE-hanke keskittyy uusiutuvaan energiantuotantoon, energian varastointiin ja älykkääseen ohjaamiseen. Merus Powerin teknologia mahdollistaa muun muassa polttokennojen kytkemisen suoraan energiajärjestelmän muodostamaan mikroverkkoon ja helpottaa uusiutuvan energian käyttöä ja liittämistä verkkoon. Energiavarastolla on keskeinen rooli LEMENEn energiaomavaraisuuden toteutusmallissa.

”Merus Powerin järjestelmäkokonaisuus vakuutti meidät. Paras tekijä valittiin toteuttajaksi. Odotamme innolla yhteistyötä ja rakentamisen aloittamista,” sanoo Lempäälän Energia Oy:n sähkökäytönjohtaja ja LEMENE-hankkeen johtaja Joni Rintala.

”LEMENE-projekti ja yhteistyö Lempäälän Energian kanssa tarjoaa Merus Powerille ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa megawattiluokan energiavarasto edistykselliseen, uusiutuvaa energiaa tukevaan järjestelmään. Tämä tarjoaa yhtiölle maailmanluokan referenssin ja tukee vahvasti Merus Powerin kansainvälistä kasvua energiavarastomarkkinalla,” kertoo Merus Powerin myyntijohtaja Aki Leinonen.

Back to top

Contact us!